EUROPEES BRABANT

BRABANT in BELGIE en NEDERLAND

WOORD VOORAF

De provincies Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-en Waals-Brabant, evenals het Brussels hoofdstedelijk gewest liggen op het grondgebied van het hertogdom Brabant.

DOORVERWIJZING

Meer interesse voor ontspanning en cultuur in Vakantieland Brabant in de Benelux ?

Een interessante link voor Brabant Vakantieland staat er in het NAWOORD.

INLEIDING

De 'voorgeschiedenis' van Brabant betreft de pagus Bracbatensis of gouw Brabant tussen Schelde en Dijle in de hoge middeleeuwen.

Ze bestond uit de graafschappen Chievres, Aalst, Halle en Brussel.

Enkel het graafschap Brussel en het abdijdomein Nijvel zouden later tot het hertogdom Brabant behoren.

Meer bepaald bevond zich de karolingische gouw Brabant tussen de Schelde, de Rupel, de Dijle en de Hene of in het Frans Haine.

De latere hertogen van Neder-Lotharingen

zouden slechts een deel ervan in hun bezit krijgen,

maar gaven de naam Brabant toch aan hun hertogdom.

Bij uitbreiding zijn het noorden van Henegouwen en het oosten van Oost-Vlaanderen ook Brabants.

HERTOGDOM BRABANT

Brabant bestond als hertogdom van het begin van de 12e tot het einde van de 18e eeuw.

Het strekte zich in zijn bloeiperiode uit tussen in het westen de Dender, de Schelde, en de Noordzee ( Bergen-op-Zoom ),

in het noorden en oosten ( Maastricht ) de Maas

en in het zuiden de graafschappen Namen en Henegouwen.

In 1648 kwam het noorden van Brabant aan de Verenigde Provincien,

terwijl het zuiden bij de Zuidelijke Nederlanden bleef.

Administratief was het hertogdom Brabant ingedeeld in

de kwartieren Leuven ( inclusief oostelijk Romaans Brabant ), Brussel ( incl. het abdijdomein van Nijvel ),

Antwerpen ( incl. het land van Breda ) en 's-Hertogenbosch ( met Lommel, B ).

Ook andere territoria kwamen gaandeweg aan de hertogen :

Herstal, Maastricht, het hertogdom Limburg ( Eupen ), Valkenburg, Herzogenrath, D.

Men noemde het oostelijke geheel de Landen van Overmaze.

VAN HERTOGDOM TOT PROVINCIES

Van 1648 tot het einde van de 18e eeuw vormde Staats-Brabant een van de Hollandse generaliteitslanden.

Dit waren de door Holland bestuurde veroverde zuidelijke gebieden.

De emancipatie van Staats-Brabant gebeurde zowat 150 jaar later,

eerst als Bataafs-Brabant, dan als Noord-Brabant.

Na de mislukte poging tot herindeling van Oostenrijkse Nederlanden

werd op het einde van de 18e eeuw het hertogdom Brabant kortstondig hersteld.

De Franse invasie maakte een einde aan het hertogdom.

Het Franse Dijledepartement en het departement der Twee-Nethen lagen op Brabantse grond.

Koning Willem I behield de Franse departementen, maar richtte ze in als provincies.

Op het grondgebied van het voormalige hertogdom Brabant bevonden zich vanaf dan :

de provincie NOORD-BRABANT, de provincie ANTWERPEN en de provincie ZUID-BRABANT.

Door de democratische middeleeuwse traditie beschikte het hertogdom Brabant

( de overgebleven kwartieren Brussel en Leuven met het schoutambt Antwerpen van het kwartier van Antwerpen )

nog over een soort parlement : de Staten van Brabant.

Het laat-18e-eeuwse Brabantse parlementsgebouw werd in de Hollandse tijd

vergaderplaats van de Staten-Generaal naast dat van's-Gravenhage.

Het gebouw der Staten van Brabant fungeert nu als federaal Belgisch parlementsgebouw.

DE BRABANTSE PROVINCIES

Noord-Brabant is nu een grote Nederlandse provincie met 2,5 miljoen inwoners ( hst. 's-Hertogenbosch ).

Zuid- of Belgisch-Brabant telt vandaag de dag 4 miljoen inwoners en omvat :

de provincies Antwerpen ( hst. Antwerpen ), Vlaams-Brabant ( hst. Leuven ),

het gewest Brussel en de provincie Waals-Brabant ( hst. Waver ).

In NEDERLAND slaagden de Noord-.Brabanders erin de eenheid van hun provincie te bewaren.

Door de vorming van gewesten en gemeenschappen in BELGIE ontstond een apart ( tweetalig ) Brussels hoofdstedelijk gewest.

De provincies Vlaams- en Waals- Brabant maken deel uit van respectievelijk het Vlaamse en het Waalse gewest.

In hun gewest zijn ze telkens de rijkste provincie.

Na de Belgische onafhankelijkheid kreeg de provincie Zuid-Brabant de naam Brabant,

terwijl de provincie Antwerpen, eigenlijk Midden-Brabant,haar naam behield.

Het gebouw van de Brabantse provincieraad in Brussel fungeert vanaf het einde van de 2Oe eeuw

als gebouw van de raad of het parlement van het Brussels hoofdstedelijk gewest.

EUROPEES BRABANT

Alle Brabantse gebieden liggen in de E.U. . Brabant in Belgie en Nederland heeft een lange gemeenschappelijke geschiedenis en

een gemeenschappelijke toekomst in Europa.

Het komt er op aan alle inwoners van het grote Brabant bewust te maken

van de gemeenschappelijke geschiedenis en de gemeenschappelijke belangen van

alle Brabantse gebieden.

De hoofdstad van de E.U. is ook die van Brabant :

Brussel, dat zowel een stad is als een gewest of regio.

Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant

hebben nog een ander dak boven het hoofd : Unie van het Groothertogdom , Nederland en Belgie,

Benelux.

BESLUIT

Als een Euregio Brabant in Belgie en Nederland

heeft het hertogdom Brabant toekomst.

NAWOORD

In afwachting blijft het grote Brabant met zijn 6,5 miljoen inwoners ,

in twee landen, in drie taalgebieden en

met zo verschillende steden en landschappen heerlijk voor uitstappen en vakantie.

Vakantieland Brabant link

http://euregio-brabant.webs.com/vakantieland

BRABANT LINKS

Provincie Brabant - Brabantse provincies - Brabantwerp

http://janruw.100webspace.net/index.html

http://janruw.100webspace.net/brabantse_provincies.html

http://janruw.100webspace.net/brabantwerp.html

Brabant Provincie Brabant Hertogdom Brabant Gewest Brabant Euregio

http://www.brabant.lu/

https://hertogdom-brabant.tripod.com/

http://brabant.freeprohost.com/hertogdom-brabant.html

Euregio Brabant Antwerpen - Gewest Brabant Brussel

http://www.euregio-brabant.be/

www.hertogdom-brabant-hertogdom-brabant-antwerpen-provincie-brabant.tk

http://www.regio-brabant.tk

http://www.brussel.tk/

https://t-serclaes.jouwweb.nl

http://brabant.medianewsonline.com

www.brabant.im

https://brabant.hpage.com/

http://www.brabant.im

http://www.provincie-brabant.50megs.com/

Brabant

http://www.hertogdom-brabant.nl/

http://www.hertogdom-brabant.tk/

www.angelfire.com/planet/brabant/1/

euregio-brabant.jouwweb.be

http://brabant.freeprohost.com/index.html

https://hertogdom-brabant.jouwweb.nl

https://brabant.weebly.com/

http://www.brabant-brabant.tk

https://brussel.weebly.com/

https://www.provincie-brabant.be/

http://www.provincie-brabant.nl

http://provincie-brabant.50megs.com/

http://www.brabant.wv.to/bracbant/

www.brabant.wv.to/brabantia/

www.brabant.wv.to/braband/

www.euregio-brabant.nl/

www.euregio-brabant.be/

www.hertogdom-brabant.eu

http://www.hertogdom-brabant.com

http://www.brabant.ch/

http://euregio-brabant.awardspace.info/

AUTOKENTEKEN BRABANT HERTOGDOM

Autosticker Hertogdom Brabant-Antwerpen

ZOEKMACHINE

http://www.clarissa.be

INFO

info

http://janruw.100webspace.net/europees_brabant.html

Brabantia erit in orbe ultima

Brabant in Belgie en Nederland

EUROPEES BRABANT Euregio

Take care

HOUD OE ( Noord-Brabants )

HOUD U GOED ( Zuid-Brabants )

EUROPEES BRABANT = LE BRABANT EUROPEEN = EUROP�ISCH BRABANT = EUROPEAN BRABANT

FRANCAIS

bref

LE BRABANT EUROPEEN

Le BRABANT en BELGIQUE et aux PAYS-BAS

-Duche du Brabant : partage en 1648, aboli fin 18ieme s.

-Provinces brabanconnes ( avec Anvers ): cree debut 19ieme s.

-Le Brabant et sa capitale Bruxelles au Benelux et a l' U.E.

DEUTSCH

Kurzfassung

BRABANT in BELGIEN und den NIEDERLANDEN

-Herzogtum Brabant : 1648 geteilt, bestand weiter bis Ende 18. Jh.

-Brabantische Provinzen ( mit Antwerpen ): entstanden Anfang 19. Jh.

-Brabant und seine Hauptstadt Br�ssel in Benelux und E.U.

ENGLISH

in short

EUROPEAN BRABANT

BRABANT in BELGIUM and the NETHERLANDS

-Duchy of Brabant : divided in 1648, abolished end 18th C.

-Brabantine provinces ( including Antwerp ): created early 19th C.

-Brabant and its capital Brussels in Benelux and E.U.

EUROPEAN BRABANT = EUROP�ISCH BRABANT = LE BRABANT EUROPEEN = EUROPEES BRABANT

B

BRA